آرشیو نور آوران دانلود آرشیو نشریه نورآوران

آخرین ها

در ایام نوروز و قرنطینه خانگی، فرمانده بسیج شرکت توزیع برق استان تهران از مناطق۲۲ گانه تحت پوشش بازدید کرد

معاون مدیرعامل در جنوب استان و فرمانده بسیج شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با حضور در مناطق ۲۲ گانه تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
ادامه مطلب

در ایام نوروز و قرنطینه خانگی، معاون بهره برداری شرکت از مناطق تحت پوشش بازدید کرد

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در ایام نوروز و قرنطینه خانگی هموطنان با حضور در مناطق برق پیشوا، ورامین، قرچک، پاکدشت، خاوران، لواسانات، پردیس،
ادامه مطلب

قدردانی

کرم رضائی مدیرکل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت توانیر با ارسال نامه ای به مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از همکاری مناسب کارکنان آن
ادامه مطلب

قدردانی

رئیس  سازمان حراست کل کشور با ارسال لوح تقدیر از تلاش های کاظم دهقانپور مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران  در جایگاه
ادامه مطلب