آرشیو نور آوران دانلود آرشیو نشریه نورآوران

ماه: مرداد ۱۳۹۸

با تلاش کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ۶۲ طرح در هفته دولت آماده بهره برداری و یا کلنگ زنی است

۶۲ پروژه تامین برق، روشنایی معابر، اصلاح و بهینه سازی شبکه های برق به ارزش ۵۲ میلیارد تومان هم زمان با فرا رسیدن هفته دولت از سوی شرکت
ادامه مطلب

در نخستین جشنواره روابط عمومی های صنعت آب وبرق شرکت توزیع برق استان تهران عنوان دوم در مدیریت و برنامه ریزی را کسب کرد

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق، در رشته مدیریت و برنامه ریزی موفق به
ادامه مطلب