آرشیو نور آوران دانلود آرشیو نشریه نورآوران

ماه: فروردین ۱۳۹۹

مدیر دفتر حراست:پیشگیری از سرایت ویروس کرونا در بین کارکنان، مهمترین اولویت مدیران ارشد شرکت است

مدیر و معاون دفتر حراست ضمن حضور میدانی در شهرستانهای جنوب غرب استان تهران، چگونگی اجرای دستورالعمل های ابلاغی جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا در مناطق تحت
ادامه مطلب

مدیر دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران: عمل به اصول بهداشتی وظیفه شرعی و شغلی یکایک همکاران است

کاظم دهقانپور مدیر دفتر حراست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و عضو کمیته مبارزه با ویروس کرونا در این شرکت به همراه معاون و کارشناسان دفتر حراست
ادامه مطلب

در ایام نوروز و قرنطینه خانگی، فرمانده بسیج شرکت توزیع برق استان تهران از مناطق۲۲ گانه تحت پوشش بازدید کرد

معاون مدیرعامل در جنوب استان و فرمانده بسیج شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با حضور در مناطق ۲۲ گانه تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
ادامه مطلب

در ایام نوروز و قرنطینه خانگی، معاون بهره برداری شرکت از مناطق تحت پوشش بازدید کرد

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در ایام نوروز و قرنطینه خانگی هموطنان با حضور در مناطق برق پیشوا، ورامین، قرچک، پاکدشت، خاوران، لواسانات، پردیس،
ادامه مطلب

قدردانی

کرم رضائی مدیرکل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت توانیر با ارسال نامه ای به مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از همکاری مناسب کارکنان آن
ادامه مطلب