آرشیو نور آوران دانلود آرشیو نشریه نورآوران

دسته: عمومی

قدردانی

کرم رضائی مدیرکل دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت توانیر با ارسال نامه ای به مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از همکاری مناسب کارکنان آن
ادامه مطلب

قدردانی

رئیس  سازمان حراست کل کشور با ارسال لوح تقدیر از تلاش های کاظم دهقانپور مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران  در جایگاه
ادامه مطلب

قدردانی مدیرعامل توانیر از اعضای شورای فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

مدیرعامل شرکت توانیر با اهدای لوح سپاس از زحمات و تلاشهای دبیر و اعضای شورای فرهنگی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به سبب اهتمام در برگزاری نمازهای
ادامه مطلب